Vyhodnocení dotazníku


Vážení rodiče,

děkujeme vám za vyplnění dotazníku o distanční výuce v 1. pololetí letošního školního roku. Těší nás, že se většina z vás k průběhu výuky vyjádřila kladně. Vážíme si všech vašich postřehů i připomínek. Se získanými daty se snažíme pracovat, reagovat na konkrétní situace, přizpůsobovat výuku tak, aby byla co nejefektivnější.

Vyhodnocení dotazníku najdete zde. (PDF, 2,3 MB)

V poslední otázce jste mohli napsat své konkrétní postřehy. Často se zde objevovalo přání: „Už aby to skončilo a vrátili se do lavic.“ Tuto připomínku považujeme i my za velice výstižnou a moc se na návrat do běžného režimu těšíme.

Za celý pedagogický sbor

Alena Roubínová