Školy zůstávají ve stejném režimu jako dosud


Dosavadní opatření ve školách se od 15. 2. 2021 nerozvolňují. Více informací najdete na stránkách MŠMT.

Žáci 1. a 2. tříd budou mít prezenční výuku ve škole. Je potřeba, aby rodiče dětem zajistili dostatečný počet roušek, které budou dobře sedět a nebudou padat. Nejvhodnější jsou dětské respirátory FFP2 nebo dětské jednorázové roušky. 

Pro žáky 3. až 9. tříd platí rozvrh s navýšeným počtem online hodin, o kterém vás třídní učitelé informovali na eTřídách a v Classroomech.

Provoz školní jídelny bude minimálně do 19. 2. 2021 omezen, nebude možný výdej do jídlonosičů.