Výuka od 17. 5. 2021


Vážení rodiče, milí žáci,

od pondělí 17. 5. 2021 se bude následující organizace výuky:

  • celý 1. stupeň, 8. a 9. ročníky – výuka ve škole podle běžného rozvrhu ze září
  • 6. a 7. ročníky distanční výuka s online hodinami podle rozvrhu v Google Classroom
  • školní jídelna – žáci, kteří se učí ve škole, mají možnost stravování přímo v jídelně, žáci 6. a 7. tříd si mohou oběd vyzvednout u zadního vchodu do jídlonosičů stejně jako dosud, oběd na pondělí 17. 5. 2021 je třeba přihlásit nejpozději v pátek 14. 5. 2021 do 10 h
  • školní družina – provoz se vrací do běžného režimu, ruší se povinnost homogenních oddělení, děti budou v pavilonu družiny
  • testování bude pokračovat pro 1. stupeň 1x týdně v pondělí, pro 2. stupeň 2x týdně v pondělí a ve čtvrtek
  • roušky – ve vnitřních prostorách nadále platí povinnost nosit ochranu nosu a úst (alespoň chirurgické roušky)

Dle informací z MŠMT plánujeme od 24. 5. 2021 návrat všech žáků do školy podle běžného rozvrhu.

A. Roubínová