Pálení čarodějnic


Valpuržina či Filipojakubská noc se dají slavit různě. Zdálo by se ale, že jinak než pálením čarodějnic to nejde. Děvčata z 5. B, Ema, Veronika a Laura si však pro patronátní třídu 1. B připravily vlastní program. O přestávkách nacvičily a potom dětem v altánku zatančily čarodějnický tanec s ozdobenými košťaty a opavoukovaným duchem. Míchaly kouzelné lektvary a nechávaly je žáčkům hodnotit. Prvňáci se vůbec nebáli, měli rozzářené oči a rozesmáté pusy. To bylo viditelné i pod rouškami. Na konci představení dostaly děti za dobrou spolupráci s čarodějnicemi a duchem kyselé želé hady. Ti jim na chvilku zkřivili úsměv a pomohli vytvořit kouzelnické, démonické škleby. Po programu malé děti vyběhly na sluníčko, aby si hrály a soutěžily s paní učitelkou. Čarodějnice s uspokojením odešly do třídy a tam si vychutnaly bonbónovou odměnu.

Děkujeme za dobré nápady a spolupráci.

třídní učitelky V. B a I. B