Přípravná třída


Ve školním roce 2021/2022 plánuje Základní škola a mateřská škola při nemocnici, Kadaň, Chomutovská 1289 otevřít přípravnou třídu. Zákonní zástupci mohou přihlásit pětileté a šestileté děti po telefonické dohodě (tel. číslo 474 333 304) přímo ve škole. Děti s odkladem školní docházky mají přednost. Podmínkou přijetí je Doporučení z Pedagogicko-psychologické poradny Kadaň.