Dopravní soutěž


Ve dnech 19. 5. a 20. 5. jsme se zúčastnili krajského kola dopravní soutěže „Mladý cyklista“ za starší kategorii. Opět jsme měli ukázat, že umíme jezdit po dopravním hřišti podle předpisů a že zvládneme náročnou jízdu zručnosti. Zde se tentokrát objevily pro nás nové překážky. Testy z pravidel silničního provozu byly o to těžší, že se nabízela možnost volby více správných odpovědí. Zdravovědu, hledání nejbezpečnější cesty po neznámém městě z místa A, přes místo B, následně do místa C jsme také splnili. Sečtením výsledků nás všech jsme se dostali na 4. místo v celém Ústeckém kraji. Teď už nás čeká odpočinek a zmrzlina s p. učitelkou Jelínkovou, která nás na soutěž připravovala.

J. Dӧringová, H. Žáková, L. Drda a K. Nguyen