O vodě


Ptáte se, co je to za nadpis a akci? IV. a V. ročníky oslovily ekoporadkyně z Ekologického centra Most pro Krušnohoří a nabídly nám velmi zajímavou aktivitu pro žáky. Cíl programu byl, aby děti pochopily význam vody, seznámily se s jejím koloběhem a životem ve vodě. Kde se voda bere a kam mizí, kolik a kde vlastně na Zemi je a v jaké formě. S dětmi probraly vše, co se doposud o vodě dozvěděly a zároveň získaly nové poznatky z této oblasti – druhy vod, vodních toků, koloběh vody v přírodě. Dozvěděly se také něco o zdrojích znečištění vody a zásobách pitné vody. Nechyběly ani tipy, jak s vodou šetřit.                    

Program byl zaměřen „badatelsky“. Připravenými lupami děti pozorovaly život ve vodě, vyzkoušely si měření pH, změřily si teplotu vody, udělaly si vlastní čističku vody a také na ně čekalo mnoho zábavy ve formě kvízů a rébusů. Program trval 3 vyučovací hodiny a byl realizován venku v blízkosti rybníčku v Rooseveltových sadech. V závěru programu děti obdržely upomínkové předměty a také praktické pomůcky, které můžete vidět na fotkách. Aktivity se zúčastnili i ukrajinští spolužáci. Nejvíc se jim líbilo určování názvů ryb v českém jazyce, to jsme se nasmáli všichni. Děkujeme za velmi zajímavý projekt pro děti, pedagogy i asistentky a doporučujeme ho jiným třídám a školám.

Mgr. Jana Jelínková