Soutěž


V listopadu jsme se opět zúčastnili mezinárodní soutěže Bobřík informatiky. Jedná se o soutěž pro žáky základních a středních škol, která si klade za cíl seznamovat žáky s informatickými otázkami a problémy i s faktem, že informatika neznamená pouze ovládání počítače. Soutěžící se snažili řešit úkoly s využitím informatického myšlení a algoritmizace. […]

Bobřík informatiky


Dne 28. 11. 2018 se v budově SPŠS a OA v Kadani uskutečnil 2. ročník místního kola soutěže Mladý ekonom Ústeckého kraje. Soutěž je týmová a je určena pro žáky 8. a 9. tříd základních škol. Hlavní náplní jsou témata z RVP pro ZŠ v oblasti finanční gramotnosti. Soutěži předcházelo školní […]

V soutěži „Mladý ekonom“ jsme stříbrníTři, dva, jedna, start! Nenechte se mýlit, to není odpočítávání vteřin nového roku, ale začátek mezinárodní matematické soutěže Náboj Junior. Pořádali jsme ji ve spolupráci s Matematicko- fyzikální fakultou Karlovy univerzity. Soutěž pro všechny soutěžní týmy začala v pátek 23. listopadu v 10 hodin. Sjeli se k nám žáci z […]

Náboj Junior


Dne 22. listopadu se v Městské sportovní hale v Kadani konal Florbal Cup dívek 6. a 7. tříd. Turnaje se zúčastnilo 7 družstev z okresu Chomutov: ZŠ Chomutovská, ZŠ Školní, Gymnázium Kadaň, ZŠ Na Podlesí, ZŠ Rudolfa Koblice, ZŠ Perštejn a ZŠ Březno. Naše šikovné florbalistky z šesti zápasů prohrály pouze jedenkrát. […]

Mladší žákyně jsou stříbrné v okresním kole ve florbalu
MASO je MAtematická SOutěž, kterou pořádá Univerzita Karlova. Letošní podzimní kolo proběhlo v úterý 6. 11. 2018 přímo na Matematicko-fyzikální fakultě v Praze. Zúčastnila se ho čtyřčlenná družstva studentů víceletých gymnázií a žáků základních škol. Letos poprvé soutěžili i čtyři žáci Sluníčkové školy, naši milánkové – Martina Bilcová, Galiana Damyanová, […]

Není maso jako MASOI tento rok se naše základní škola zapojí do jubilejního 10. ročník mezinárodní literární a výtvarné soutěže o cenu Jiřího Šedého s názvem „Nejsem na světě sám“. O tom, jak letošní téma „SVĚT MÝMA OČIMA“ zaujalo naše malé umělce, svědčí množství prací vytvořených nejen do výtvarné, ale i do literární […]

Žákovské práce do soutěže o cenu Jiřího Šedého


T-PROFI – Talenty pro firmy 2018 Tříčlenný tým žáků z 5. tříd se 3. října 2018 zúčastnil okresního kola soutěže T-PROFI – Talenty pro firmy. Soutěž pořádala Okresní hospodářská komora v Chomutově. Hlavním cílem této soutěže byla aktivní podpora polytechnické výuky a posílení významu kvality odborné přípravy. Soutěžící si ověřili […]

Talenty pro firmy 2018