Cambridge English


Ve středu 14. 9. 2022 se na Červeném Hrádku uskutečnilo slavnostní předávání výsledků zkoušek Cambridge English. Jedná se o mezinárodní jazykové certifikáty z angličtiny, které zaručují objektivní a odborné vyhodnocení úrovně znalosti angličtiny.

Víte, ze které základní školy okresu Chomutov bylo na tuto událost pozváno nejvíce žáků? Ano, tipujete správně, bylo to právě od nás. Jsme potěšeni, že máme řadu žáků, kteří jsou pilní, snaživí a odhodlaní věnovat se angličtině i nad rámec běžných hodin. Velká gratulace patří Petrovi Šťastnému, Davidu a Kevinovi Nguyen, Karin Mihalovové, Madlen Metličkové, Jánu Hanulákovi, Rozárce Vyčichlové, Barče Umlaufové, Barče Vinické, Karlu Francovi, Davidu Gogelovi, Kristiánu Ďačenkovi, Leontýnce Charvátové a Dominiku Barešovi.

Jsme na vás hrdí a děláte nám velkou radost, děkujeme.

Poděkování patří též vyučujícím Mgr. Lukáši Schönauerovi, Mgr. Janě Mihalovové a Mgr. Viktorii Blechové, kteří spolupracovali s jazykovou školou MEDOU a žáky na zkoušky vzorně připravili.

Mgr. Alena Roubínová