Malý princ


Za Malým princem do Galerie Josefa Lieslera

Do poloviny září trvala v Galerii Josefa Lieslera výstava Malý princ od Elišky Podzimkové. S poprázdninovým startem školy jsme měli čtrnáct dní na to využít této příležitosti a jít si s dětmi užít výstavní program.

Celá výstava byla velice hravě a interaktivně koncipována. Návštěvníci mohli objevovat svět z knihy Malého prince a potkávat bytosti z tradičního pohádkového příběhu. Galerijní prostor se proměnil a naprosto popíral klasické nastavení. Vše bylo možné vnímat smyslově – výstava cílila na naše oko, hmat, čich, sluch a pravděpodobně i chuť by si zde našla své místo. My jsme se však chovali ukázněně a neochutnávali jsme😊.

Jelikož byla výstava značně interdisciplinární, mohli jsme téma krásně prolínat s dalšími předměty, které jsou vyučovány na základní škole (Vv, In, Čj, Aj, Z, aj.). Proč toho tedy nevyužít a neučit se hrou v galerii?!

Velké díky zároveň patří galeristce, Ing. Lucii Filipové, která vůči nám byla opět maximálně vstřícná a ochotně se přizpůsobovala časům našich návštěv tak, abychom zavítali s co největším počtem tříd. Tím spíš nás potěšila její slova, že „přestože jsme kadaňskou základní školou nejvzdálenější, v galerii nás vídá nejčastěji!“ Budeme se snažit, aby tomu tak bylo i nadále. Výtvarná výchova a umění je jedním ze způsobů, jak vnímat svět. Mějme proto oči dokořán a nebojme se objevovat svět s dětskou radostí. Závěrem snad jen zmínka, že všichni dospělí byli dětmi, ale málokdo si na to pamatuje.

Mgr. Jakub Havlíček

Leave a comment

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.