Volby do školské rady


Oznámení o konání voleb členů školské rady při Základní škole Kadaň, ul. Chomutovská 1683, okr. Chomutov

Přípravný výbor ve složení Bc. Mare Richterová, Soňa Vívodová, Marie Haklová v souladu s §167, odst. 4 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), a volebním řádem školské rady vydaném Radou města Kadaně svolává k volbám všechny osoby oprávněné volit zástupce do školské rady. Právo volit mají všichni zákonní zástupci nezletilých žáků pro své kandidáty a pedagogičtí pracovníci školy pro své kandidáty. Důvodem voleb je ukončení funkčního období stávajících členů školské rady.

Volby do školské rady proběhnou dne 6. 6. 2024 od 7 do 15.30 h v přízemí hlavní budovy školy. Hlasovací lístky obdrží oprávnění voliči na místě.

Kandidátní listina za zákonné zástupce žáků:

Dvořáková Eva

Jansová Patricie

Kolářová Kristýna

Maxinoaei Martina

Nováková Jana

Svobodová Dagmar

Mgr. Weissová Lucie

Z ní budou zvoleni tajnou volbou 2 zástupci zákonných zástupců s nejvyšším počtem hlasů. Každá oprávněná osoba může na volebním lístku zaškrtnout maximálně dva kandidáty. Při zaškrtnutí nulového, případně vyššího počtu kandidátů je volební lístek neplatný.

Kandidátní listina za pedagogické pracovníky:

Mgr. Dlouhá Lucie

Mgr. Goldmannová Kateřina

Mgr. Kučerová Lenka

Mgr. Sukovičová Miluše

Druhé kolo určí pořadí kandidátů. Probíhá tajnou volbou prostřednictvím hlasovacích lístků. Každá oprávněná osoba může na volebním lístku zaškrtnout maximálně dva kandidáty.

V Kadani 17. 5. 2024

Bc. Mare Richterová
Soňa Vívodová
Marie Haklová


Stanovení přípravného výboru voleb do školské rady

V souladu s volebním řádem školské rady vydaným Radou města Kadaně stanovuji přípravný výbor voleb do školské rady ve složení:

  • Bc. Mare Richterová
  • Soňa Vívodová
  • Marie Haklová

V Kadani 10. 5. 2024

Mgr. Alena Roubínová
ředitelka školy