Víčkování – Mé město


Někdo pod zavřenými víčky vidí tmu, jiný barevné kruhy. My jsme žáky poprosili, aby zavřeli oči a představili si své vysněné město. Jejich úkolem nebylo držet kreativitu na uzdě, naopak! A jak se ukázalo, oživit onu představu, bylo pro některé mnohem těžší, než si mysleli. Chtěli jsme jim práci zjednodušit, a tak si žáci mohli vytvořit vlastní pracovní skupinky. Nebyly žádné hranice a omezení, jen několik základních podmínek, které museli dodržet. Společnými silami vytvářeli stromy, mosty, školy, osvětlené ulice, billboardy. Materiál mohli získat jednoduše. Stačilo vyřešit zadané otázky z různých oborů. Za ty získat „peníze“ a hurá na nákupy. Všude vládla pracovní a pohodová atmosféra. Ale teď již k tomu nejdůležitějšímu. Hodnocení proběhlo ve dvou vlnách. Máme tudíž dva žebříčky vítězů. Hodnocení veřejnosti zastali žáci školy a odbornou porotu pedagogický sbor. Nejprve to, jak rozhodla veřejnost. Na 1. místě se umístila skupina žáků z 9. třídy, za nimi pak žáci ze 7. B. Třetí místo získala skupina žáků ze 7. A. Odborná porota hodnotila následovně – 1. místo žáci ze 7. A, 2. místo skupina z 9. tříd a 3. místo žáci z 8. A. Věříme, že si tento den všichni užili.