Prohlídka umělecké sbírky Art brut


S prvním měsícem v novém roce jsme vyrazili s 8. třídami do výstavního prostoru kadaňské Galerie Josefa Lieslera. Díky spolupráci zmíněné instituce se Severočeskou galerií výtvarného umění v Litoměřicích, která do Kadaně zapůjčila část své sbírky tzv. naivního umění, nám byly představeny vybrané kresebné a malebné obrazy v tomto stylu. V rámci výtvarné výchovy jsme s žáky hovořili o tom, co pojem art brut znamená, kdy se prvně objevil a čím je charakteristický. Při skupinové diskuzi v galerii jsme se shodli, že ústředními náměty představených děl jsou představy vlastních světů tvůrců. Žáci byli také schopni popsat formální ztvárnění jednotlivých prací, které se ve své podobě blíží dětskému, až infantilnímu vyobrazení. Výstava nás všechny nadchla a byla pro nás inspirující!