Akce


V úterý 11. prosince v 11 hodin v knihovně Gymnázia Kadaň proběhla vernisáž soutěžních prací ke 100. výročí založení republiky. Zúčastnili se jí i zástupci z osmých a devátých ročníků, kteří převzali knižní cenu za druhé místo v kategorii stolní hra. Společně se svými spolužáky vytvořili hru „Ve víru dějin“. […]

100. výročí založení republiky – Ve víru dějin

V listopadu jsme se opět zúčastnili mezinárodní soutěže Bobřík informatiky. Jedná se o soutěž pro žáky základních a středních škol, která si klade za cíl seznamovat žáky s informatickými otázkami a problémy i s faktem, že informatika neznamená pouze ovládání počítače. Soutěžící se snažili řešit úkoly s využitím informatického myšlení a algoritmizace. […]

Bobřík informatiky


Jako každý rok tak i letos uspořádala Okresní hospodářská komora v Chomutově již 17. ročník prezentační výstavy „Vzdělávání 2019“. Tentokrát s mottem „Pro život, ne pro školu se učíme“. Výstava proběhla ve dnech 6. – 7. 11. 2018 a byla určena vycházejícím žákům základních škol a jejich rodičům. Naši žáci […]

Výstava vzdělávání 2019


Milí žáci, můžete se zapojit do soutěže s projektem Kraje pro bezpečný internet a vyhrát hodnotné ceny! Je pro vás připraveno devět e-learningových lekcí a 10 krátkých videí, na které navazuje soutěžní znalostní kvíz. Po správném zodpovězení dvaceti otázek z oblasti bezpečného chování na internetu budete zařazeni do losování o […]

S projektem Kraje pro bezpečný internet můžete soutěžit i po prázdninách!