Dne 13. 9. 2018 se žáci 7. – 9. tříd zúčastnili besedy o sociálně patologických jevech ve společnosti a kriminalitě mládeže. Ta vychází ze skutečných případů, které Josef Klíma jako novinář, spisovatel, scénárista a reportér prožil, napsal nebo natočil. Pořad byl v rámci primární prevence mládeže speciálně zaměřen na mezní […]

Beseda s Josefem Klímou o kriminalitě mládežePrvňáčkům letos sluníčko na jejich první cestu do školy nesvítilo. Nevadilo to. Záhy se jim usmívalo v dlaních, když získali sluníčkové talismany. Náladu jim nezkazil ani déšť. Vždyť jim pršelo štěstí na jejich objevitelskou plavbu. Tradiční celoškolní pozdrav slunci jsme si tentokrát nechali až na druhý školní den. Počasí se umoudřilo […]

Školní rok 2018/19 je zahájen


Drazí přátelé! Já jsem vaše dítě Jashilda Rodrigues. Jak se máte? Já doufám, že dobře. Já se mám taky dobře. Dostala jsem váš dopis a přání k Vánocům. Dále vám moc děkuji za propisky, náušnice, stříbrný řetízek a křížek. Teď vám napíši, jak slavíme Vánoce. Stavíme doma betlém, věšíme hvězdu na […]

Dopis od Jashildy z června letošního rokuJe tady konec srpna, škola postupně ožívá po prázdninové přestávce, ale ještě to není ono. Je v ní nezvyklé ticho. Už dlouho nebude. V pondělí 3. září v 8:15 začíná školní rok 2018/2019. A jak bude první týden školního roku pokračovat? Pondělí 3. září 2018 1. třídy od 8.15 h slavnostní přivítání v altánu […]

První týden ve škole


O letních prázdninách ve škole probíhají opravy a je omezen vstup do budovy. V naléhavých případech bude přístup umožněn po zazvonění u hlavního vchodu v době úředních hodin: Po, St, Pá  od 8 do 13 h v období od 9. 7. do 20. 7., od 30. 7.  do 3. 8. 2018 a od […]

Úřední hodiny v kancelářiStalo se už příjemnou tradicí, že na konci školního roku se představitelé našeho krásného města přijdou rozloučit se žáky devátých tříd. Nebylo tomu jinak ani v letošním školním roce. Starosta Kadaně PaeDr. Jiří Kulhánek, místostarosta Mgr. Jan Losenický a za odbor školství paní Helena Gvoždiáková  přišli popřát budoucím studentům středních škol […]

Rozloučení s deváťáky


Jako každý rok jsme poctivě pracovali, učili se, abychom si zasloužili odměnu v podobě letních prázdnin. A dočkali jsme se. Paní učitelky a učitelé nám ve třídě rádi předali vysvědčení a pak jsme radostně vyrazili před školu, zvědaví, kdo z nás bude letos oceněn školním vyznamenáním. A že nás nebylo málo. Gratulace […]

Závěr školního roku